Ar reikalinga Kelmėje rūbų valymo paslauga ?
UAB "Tytuvėnų kuro prekyba"
(buvusi Stasio Buzio įmonė)
Parduoda pigiai kokybišką sodrintą(plautą)DPK 60-130 mm anglį, baltarusiškus durpių briketus.
Perkant didesnį kiekį atvežame nemokamai.
Tel. 8 686 25 899
tytuvrnukuroprekyba@gmail.com
Vieta Jūsų reklamai.
Kreiptis telefonu:
(8 427) 61 250
el.paštas: administracija@kvu.lt
         Kelmės rajono savivaldybės administracija kviečia Kelmės miesto ir rajono daugiabučių namų gyventojus, bendrijas dalyvauti daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) pagal naująją programą antrajame etape. Sprendimus dėl dalyvavimo šioje programoje turi priimti kiekvieno namo butų savininkai susirinkime balsuodami raštu. Sprendimas atnaujinti namą priimamas tik tuo atveju, kai už namo atnaujinimą pasisako daugiau kaip 50 proc. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų. Daugiabučių namų gyventojus ir bendrijas apie savo apsisprendimą prašome raštu informuoti Kelmės rajono savivaldybės administraciją iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.
Atkreipiame daugiabučių namų gyventojų dėmesį į banko keliamus reikalavimus: įsiskolinimai neturi viršyti kreditą suteikiančio banko reikalavimų (ne daugiau kaip 10% daugiabučio namo butų savininkų, turinčių daugiau kaip 60 dienų pradelstų įsipareigojimų, viršijančių 600 litų sumą nors vienai komunalines paslaugas teikiančiai įmonei ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų valdytojui). Daugiabučiai namai, kurie paslaugų teikėjams turi įsiskolinimų, viršijančių banko reikalavimus, minėtoje programoje dalyvauti negalės.
Išsamesnę informaciją Jums gali suteikti daugiabučių namų administratorius UAB Kelmės vietinis ūkis ir savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius.
 
Savivaldybės administracijos informacija