Ar reikalinga Kelmėje rūbų valymo paslauga ?
UAB "Tytuvėnų kuro prekyba"
(buvusi Stasio Buzio įmonė)
Parduoda pigiai kokybišką sodrintą(plautą)DPK 60-130 mm anglį, baltarusiškus durpių briketus.
Perkant didesnį kiekį atvežame nemokamai.
Tel. 8 686 25 899
tytuvrnukuroprekyba@gmail.com
Vieta Jūsų reklamai.
Kreiptis telefonu:
(8 427) 61 250
el.paštas: administracija@kvu.lt
         Atliekų surinkimas ir tvarkymas - tai nepavojingų  komunalinių atliekų, antrinių žaliavų bei pakuotės surinkimas, transportavimas. Šios paslaugos teikiamos:
 • įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, seniūnijoms
 • daugiabučių namų, sodų bendrijoms  ,bendrabučių gyventojams
 • individualių valdų savininkams ir ūkininkams
         Vykdo pavojingų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ir jas transportuoja į pavojingų atliekų punktą. Taip pat šias paslaugas nuo 2009 m. vasario 27 d. teikia UAB "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" pavojingų atliekų surinkimo aikštelėje, esančioje Raseinių g .70A ,Kelmė
         Įmonėms, įstaigoms, organizacijoms komunalinės atliekos išvežamos periodiškai, neribojant išvežimo kartų per laikotarpį. Individualių valdų savininkams buitinės atliekos išvežamos periodiškai : Kelmės mieste – kiekvieną savaitę, rajono gyventojams du kartus per mėnesį pagal iš anksto suderintus grafikus. (Atliekų išvežimo grafikas)
        Atliekos vežamos iš 0,12, 0,24, 0,75, 1,1m3 talpos konteinerių. Konteineriai klientams naudojimui suteikiami nemokamai. Bendro naudojimo (prie daugiabučių namų) konteineriai dezinfekuojami esant oro temperatūrai daugiau kaip 10° C  1 kartą per mėnesį pagal sudarytą grafiką. Paslaugos kaina nustatyta Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu . 
         Primename, kad į konteinerius galima mesti tik komunalines ir buitines nepavojingas atliekas
 
KOMUNALINĖS ATLIEKOS:
 
 • buitinės (namų ūkio), komercinės, pramoninės, institucijų ir kitokios prigimties atliekos, kurios savo pobūdžiu ir sudėtimi yra panašios į buitines atliekas.
 • Buitinės (namų ūkio) atliekos – buitinės atliekos, susidarančios namų ūkiuose:  individualiose namų valdose ir butuose.
 • Nepavojingos atliekos – bet kokios atliekos, nepriskiriamos pavojingoms atliekoms
 
PAVOJINGOS ATLIEKOS:
 
 • galvaniniai elementai, turintys sunkiųjų metalų (Pb, Ni-Cd, Hg);
 • akumuliatoriai;
 • pasenę vaistai;
 • dezinfekcijos skysčių, baliklių, įvairių valiklių atliekos;
 • lakų, dažų, skiediklių atliekos;
 • kosmetikos - nagų lako, lako nuėmėjo, plaukų lako - liekanos;
 • cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė;
 • panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos;
 • gyvsidabrio turinčios atliekos - liuminescencinės lempos, termometrai bei kita.
         Ne visus buities chemijos produktus iki galo suvartojame. Tenka išmesti ir pasenusius vaistus, kosmetiką, nebetinkamus naudoti elektros elementus, automobilių tepalo ar kuro filtrus. Pavojingos atliekos - tai nuodingos, degios, sprogstančios, radioaktyvios ir kitokios kenksmingos medžiagos, kurios gali padaryti žalos žmogaus ar gyvūnų sveikatai ir aplinkai.
         Pavojingų atliekų nemaišykite su kitomis buities atliekomis; nepilkite į plautuvę ar klozetą, lietaus nuotekų šulinius ar tiesiog ant žemės; išmeskite tik tuščią ir sausą pavojingų gaminių pakuotę. Patekusios į aplinką jos gali prasiskverbti į dirvožemį, užteršti gruntinius vandenis ir tokiu būdu pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Todėl yra labai svarbu tokias atliekas išskirti iš bendro atliekų srauto. Visas minėtas atliekas galima pristatyti į RAAP  adresu Raseinių g. 70A, Kelmė.
 
STAMBIAGABARITĖS  ATLIEKOS:
 
         Stambiagabaritės (didžiosios) atliekos – stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, dviračiai, buitinė technika, taip pat statybos objektuose vykdomų remonto, griovimo arba rekonstrukcijos susidariusios didelių matmenų atliekos.  Statybos ir griovimo atliekos – atliekos susidarančios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, taip pat statybos gaminių brokas. Gyventojai didžiąsias, statybos ir griovimo atliekas gali pristatyti į didžiųjų atliekų aikštelę, esančią Raseinių g. 70A, Kelmė, kurią eksploatuoja UAB "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras". Jos priimamos nemokamai. Iš gyventojų nemokamai į aikštelę priimamos atliekos: buitinės technikos atliekos (šaldytuvai, viryklės, televizoriai, skalbimo mašinos ir pan.), autotransporto ir žemės ūkio padangos. Didžiosios atliekos   iš gyventojų  renkamos du kartus metuose: balandžio ir spalio mėn. apvažiavimo būdu, pagal iš anksto paskelbtą grafiką tinklapyje.
 
BIODEGRADUOJANČIOS ATLIEKOS:
 
         Biodegraduojančios atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu: sodo atliekos, užterštas arba netinkamas perdirbti popierius ir kartonas, skystos ir kietos maisto produktų atliekos, susidarančios gaminant maistą arba realizuojant maistą. Žaliosios atliekos - biodegraduojančios sodų, parkų, kapinių ir kitų apželdintų teritorijų bei žemės ūkio naudmenų priežiūros ir tvarkymo atliekos: medžių ir krūmų genėjimo atliekos, šienavimo atliekos, pjuvenos, drožlės, lapai, gėlės.
 
ANTRINĖS ŽALIAVOS:
 
        Antrinės žaliavos -tai perdirbti tinkamos atliekos (popierius, kartonas, plastmasė, stiklas).Antrinių žaliavų rūšiavimas - tai tinkamų dar kartą panaudoti medžiagų atskyrimas nuo komunalinių atliekų, kurios surenkamos ir išvežamos į sąvartyną.
Antrinių žaliavų rūšys
Pagrindinės antrinės žaliavos, kurias galima atskirti nuo buitinių ar komunalinių atliekų, rūšys yra šios:
POPIERIUS, KARTONAS - įvairi spauda, prekių pakuotė iš popieriaus, kartonas ir įvairios popieriaus atliekos;
Popierius turi būti nepadengtas plastiku, sausas ir švarus, dėžutės išlankstytos. Perdirbti netinka servetėlės, popierinės nosinės, tapetai, „tetrapakai“. Negali būti segtuvų su metalinėmis detalėmis.
Iš makulatūros gaminamas:
 • Kartonas;
 • Pakavimo, laikraščių, tualetinis popierius;
 • Popierinės nosinaitės ir kt.
STIKLAS - įvairi stiklo tara, stiklo atraižos ir kitokios neužterštos stiklo duženos. Dėl specifinių priedų perdirbti netinka krištolas, ampulės, akiniai, automobilių langai, veidrodžiai, elektros lemputės, porcelianas, keramika, kineskopai. Butelius ir stiklainius reikia išplauti, nuimti kamščius ir jų žiedelius, foliją.
PLASTMASĖ - švari polietileno plėvelė, plastikiniai maišai, žaislai, indai, vamzdžiai, PET buteliai.
Mesdami į konteinerį PET butelius, nusukite kamštelius, suspauskite butelius, kad atliekos užimtų mažiau vietos. Nemeskite plastikinių butelių nuo aliejaus!
Antrines žaliavas meskite į tam skirtus konteinerius su užrašais  „Popierius, kartonas“, „Stiklas“, „Plastmasė“. Pagal antrinių žaliavų perdirbėjų pageidavimus, popieriaus ir plastiko atliekos dedamos ir vežamos kartu nerūšiuojant.