Ar reikalinga Kelmėje rūbų valymo paslauga ?
UAB "Tytuvėnų kuro prekyba"
(buvusi Stasio Buzio įmonė)
Parduoda pigiai kokybišką sodrintą(plautą)DPK 60-130 mm anglį, baltarusiškus durpių briketus.
Perkant didesnį kiekį atvežame nemokamai.
Tel. 8 686 25 899
tytuvrnukuroprekyba@gmail.com
Vieta Jūsų reklamai.
Kreiptis telefonu:
(8 427) 61 250
el.paštas: administracija@kvu.lt
ADMINISTRAVIMAS - tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.

Administratorius vykdo šias funkcijas:

 • Tvarko namo patalpų ir jų savininkų (naudotojų) apskaitos duomenis, namo techninę ir kitą dokumentaciją.
 • Sudaro bendrojo naudojimo objektų aprašą, prireikus jį pildo arba keičia.
 • Atlieka bendrojo naudojimo objektų privalomąsias apžiūras: Administravimo nuostatų nustatytais atvejais organizuoja susirinkimus su gyventojais, įgyvendina patalpų savininkų priimtus sprendimus.
  • nuolatinius stebėjimus;
  • kasmetines apžiūras;
  • neeilines apžiūras;
  • statybinius tyrinėjimus;
  • energetinį auditą.
 • Organizuoja konkursus bendrojo naudojimo objektų remontui ar rekonstrukcijai.
 • Tvarko pajamų ir išlaidų, susijusių su administruojamu namu, apskaitą.
 • Apskaičiuoja butų ir kitų patalpų savininkams mėnesines įmokas.
 • Vykdo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, avarijų likvidavimą ir lokalizavimą.

 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ NUOLATINĖ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

 

NUOLATINĖ TECHNINĖ RIEŽIŪRA (EKSPLOATAVIMAS) – namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato laikančiųjų konstrukcijų mechaninio patvarumo palaikymas, defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, derinimas, parengimas šildymo sezonui, gaisrinės saugos palaikymas, pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros darbų sąrašą.

BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTAI

 • BENDROSIOS KONSTRUKCIJOS:
  • PAMATAI
  • PERDENGINIAI
  • STOGAS
  • BALKONŲ IR LAIPTINIŲ KONSTRUKCIJOS
  • FASADŲ APDAILOS ELEMENTAI
  • LAIPTAI
  • DURYS
 • BENDROJI INŽINERINĖ ĮRANGA
  • VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI
  • ŠILDYMO SISTEMOS IR ŠILUMOS PUNKTAI
  • KARŠTO VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIAI
  • ELEKTROS INSTOLIACIJA IR SKYDINĖS
  • LIFTAI
  • ANTENOS IR KABELIAI
 • BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOS
  • LAIPTINĖS
  • KORIDORIAI, HOLAI
  • PALĖPĖS, SANDĖLIAI