Ar reikalinga Kelmėje rūbų valymo paslauga ?
UAB "Tytuvėnų kuro prekyba"
(buvusi Stasio Buzio įmonė)
Parduoda pigiai kokybišką sodrintą(plautą)DPK 60-130 mm anglį, baltarusiškus durpių briketus.
Perkant didesnį kiekį atvežame nemokamai.
Tel. 8 686 25 899
tytuvrnukuroprekyba@gmail.com
Vieta Jūsų reklamai.
Kreiptis telefonu:
(8 427) 61 250
el.paštas: administracija@kvu.lt
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žinios,2000,Nr.74-2262)
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žinios, 2002, Nr.64-2569)
Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas Nr.I-798 (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639, 2001, Nr. 91-3187, 2004, Nr. 25-758).
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr.I-1240 (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2000, Nr. 84-2533; 2001, Nr. 101-3597).
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas Nr.X-1329 (Žinios, 2003, Nr.51-2254).
Lietuvos Respublikos socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas Nr.IX-1675 (Žinios, 2003, Nr.73-3352), įstatymas  Nr.X-144 (Žinios 2006, Nr.130-4889).
Daugiabučio namo savininkų bendrijos pavyzdiniai įstatai ( Aplinkos ministro 2001-11-15 įsak. Nr.554).
STR 1.01.08:2002 “Statinio statybos rūšys” (Žinios, 2002, Nr.119-5372).
STR 1.07.01:2002 “Statybos leidimas” (Žinios, 2002, Nr.55-2203).
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO NUOSTATAI (Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2011-11-25 įsakymas Nr. A-1052)
Kelmės  rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-107, 2009 m. vasario 26 d. DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO IR NUOLATINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) TARIFŲ NUSTATYMO METODIKA (http://www.kelme.lt/content/download/2294/18754/file/T-107-090226.doc)
Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T – 288, 2006 m.spalio 26 d. DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO http://www.sratc.lt/uploads/images/dokumentai/rinkliava/kelme/sprendimas_288.doc
Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-92, 2009 m. vasario 26 d. DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO http://www.kelme.lt/content/download/2262/18454/file/T-95-090226.doc
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2011 m. balandžio 19 d. (http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/SVPTS/svpts_sarasas.asp?SBJ_ID=1020201706)
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-850   (2016-09-02) Kelmės vietinio ūkio valdybos sudėtis
STR_Statiniu technines ir naudojimo priežiūros tvarka_2017(STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA.
NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTŲ FORMAVIMO TVARKA)čia