Pirmas

Dėl SŽNS plano viešinimo

Dėl SŽNS plano viešinimo

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2023 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-377 patvirtintas Kelmės rajono savivaldybėje Tytuvėnų mieste esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas (toliau – Planas). Žemės sklypų savininkams, kurių sklypai ar daugiabučiai patenka į nustatytos apsaugos zonos teritoriją, buvo išsiųsti informaciniai pranešimai. Sklypų ir daugiabučių sąrašas, kurių savininkams nepavyko įteikti pranešimų, bei visa kita su Planu susijusi informacija skelbiama Plano iniciatoriaus interneto svetainėje.

Plano iniciatorius: UAB ,,Kelmės vietinis ūkis“ į. k. 162732556, Vytauto Didžiojo g. 81, LT-86136 Kelmė, interneto svetainės adresas https://www.kvu.lt. Planų rengėjas: VĮ Registrų centras, Lvivo g. 25-101, LT-09320 Vilnius, www.registrucentras.lt

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Plano rengėjo VĮ „Registrų centras“ atsakingą asmenį – Dainių Umbrasą tel. +370 658 56753, el.p. dainius.umbrasas@registrucentras.lt ar
UAB „Kelmės vietinis ūkis“ el.p.
edmundas.zaleckas@kvu.lt, tel. +370 427 61250.

 

Įsakymas dėl plano patvirtinimo ir planas

Objektai kurių savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų