Pirmas

Informacija gyventojams

Nuo 2020 m. sausio 1 d. klientų aptarnavimas Kelmės rajono savivaldybėje atsiskaitant už komunalines paslaugas (komunalinių atliekų tvarkymas, vandens tiekimas ir nuotekų nuvedimas, šildymas, daugiabučių namų administravimas) vykdomas „vieno langelio“ principu.

Skelbimas

UAB Kelmės vietinis ūkis skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti

ilgalaikio materialiojo turto pakartotinio pardavimo viešąjį aukcioną,

Skelbimas

UAB Kelmės vietinis ūkis skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti

ilgalaikio materialiojo turto pakartotinio pardavimo viešąjį aukcioną,

Gyventojų dėmesiui

Informuojame, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. UAB Kelmės vietinio ūkio filialas "Kelmės mokesta"

atsisako popierinių mokėjimo pranešimų (sąskaitų) už komunalinius patarnavimus.

Skelbimas

UAB Kelmės vietinis ūkis skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti

ilgalaikio materialiojo turto pardavimą viešojo aukciono būdu,

kuris vyks 2023 m liepos 25 d. 10.00 val.,

Skelbimas

UAB Kelmės vietinis ūkis (toliau - Bendrovė) ieško administracinės paskirties

patalpų ilgalaikei nuomai Kelmės mieste

Skelbimas

Informacija gyventojams,

žaliųjų atliekų konteineriai iš seniūnijų gyventojų bus paskutinį kartą ištuštinti

ir surenkami žemiau nurodytomis datomis

Skelbimas dėl žaliųjų atliekų

INFORMACIJA GYVENTOJAMS

Informuojame, kad vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu,

Kelmės rajone nutraukiamas žaliųjų atliekų išvežimas iš gyventojų

Informacija gyventojams

Gyventojų dėmesiui,

nuo 2022 m. gruodžio 2 d. vartotojams keičiasi suskystintų naftos dujų įkainis

Puslapiai