Pirmas

Skelbimas

Skelbimas

UAB Kelmės vietinis ūkis skelbia nereikalino arba netinkamo (negalimo) naudoti

ilgalaikio materialiojo turto pakartotinį pardavimą viešojo aukciono būdu,

kuris įvyks 2022 m. spalio 4 d., 10.00 val.,

adresu Vytauto Didžiojo g. 81, Kelmė, I aukštas, 1 kabinetas

UAB Kelmės vietinis ūkis (8 427 61250)